Zdecentralizowane finanse dla wszystkich!

Codziennie zarabiaj odsetki od zgromadzonych zasobów – gwarantowana procentowa roczna stopa dochodu (APY) od 5% do nawet 20%.

 • Wartość zabezpieczona nieruchomościami i płynnością
 • Siedziba, regulacja i audyty w Szwajcarii
 • Bez wymaganego doświadczenia w kryptowalutach
 • Proste zasilanie konta przelewem bankowym, z karty kredytowej/debetowej i kryptowalutami

Czym jest ChainXstate?

ChainXstate jest unikatową koncepcją, która łączy świat zdecentralizowanych finansów („DeFi”) z realnymi zasobami w sektorze nieruchomości. Aby wypracowywać jak najlepsze wyniki dla naszych klientów, ChainXstate wykorzystuje przejrzystość DeFi w połączeniu z regulacjami i bezpieczeństwem rynku szwajcarskiego.

 • Nowa generacja DeFi
 • Szwajcarskie mechanizmy regulacyjne
 • Comiesięczne audyty

Token CXW-s

Token CXW-s dystrybuowany przez ChainXstate daje możliwość udziału w wielu różnych projektach w sektorze nieruchomości. Do obsługi tokenów CXW-s wykorzystywana jest technologia Binance-Smart-Chain – opracowana przez najbardziej znaną, największą giełdę aktywów cyfrowych Binance. Wybijanie tokenów CXW-s umożliwia także udział w przychodach generowanych ze sprzedaży/wynajmu nieruchomości na całym świecie.

 • Każdy token CXW-s z zabezpieczoną wartością
 • Udział w zasobach i przychodach
 • Na bazie BNB Chain
 • Decentralizacja w technologii blockchain

MetaMint-Pool

Dzięki MetaMint-Pool masz możliwość nie tylko udziału w rosnącej wartości tokenów CXW-s, ale także otrzymywania dziennych odsetek od swoich tokenów CXW-s.

Gwarancja zarobku od 5% do nawet 20% APY od posiadanych tokenów CXW-s.

 • Gwarancja od 5%
 • Do nawet 20% APY
 • Codzienne wypłaty w tokenach CXW-s

Elastyczne okresy wybijania

Elastyczne okresy wybijania w ChainXstate umożliwiają dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Codziennie zarabiane odsetki są:

 • przechowywane w portfelu (korzyści ze wzrostu wartości tokenów CXW-s)
 • automatycznie reinwestowane
 • bezpośrednio wypłacane właścicielowi

Kalkulator procentowej rocznej stopy dochodu (APY)

Oblicz swój zysk – wprowadź parametry i oblicz przychód.

Investment
Investment $
Duration (in years)
Duration years
Revenue ratio
Revenue ratio %
Reinvest
Reinvest %

Podział dystrybucji

Point to see
 • w posiadaniu przedsiębiorstwa10%
 • do dystrybucji40%
 • Protokół MetaMint50%

RealConomy

Koncepcja RealConomy opiera się na trzech głównych filarach.

Dystrybucja tokenów

Sprzedaż tokenów CXW-s i ich inwestowanie przez określony okres.

Tworzenie przychodów

Inwestowanie zdeponowanych środków w płynność w celu uzyskania przychodów krótkoterminowych, a następnie finansowanie projektów w sektorze nieruchomości w celu uzyskania przychodów długoterminowych.

Odkup tokenów

Odkupywanie tokenów CXW-s od klientów z realizacją zysków z wygenerowanych przychodów i płynności finansowej.

Hybrydowe łączenie płynności

Podstawową koncepcją ChainXstate jest połączenie DeFi z rzeczywistymi zasobami. Zasoby te powstają z inwestycji w nieruchomości. Jednak aspekt DeFi daje także możliwość udziału w sektorze płynności. Oznacza to możliwość generowania przychodów w dwóch głównych obszarach. Sektor płynności zapewnia kapitał do inwestycji w nieruchomości, natomiast w sektorze nieruchomości zasoby są lokowane długoterminowo w celu tworzenia wartości i zabezpieczenia źródeł dochodów.

 • Hybrydowe łączenie zasobów dla optymalnego stosunku ryzyka do zysku
 • Szybsze przychody z płynności
 • Długoterminowe przychody i bezpieczeństwo z nieruchomości

Obsługiwane metody płatności